Echtscheiding

Bij de beŽindiging van een huwelijk of andere samenlevingsvorm is het prettig als de verstandhouding tussen de ex-partners goed blijft. Dit is met name belangrijk als er kinderen zijn. Als partners nemen partijen afscheid van elkaar, maar als ouders zullen ze nog jaren met elkaar te maken hebben. Een goede relatie is dan heel wat waard. Bovendien heeft een slechte relatie tussen de ouders een negatief effect op de kinderen. Redenen waarom juist bij echtscheiding vaak gekozen wordt voor mediation.

Bij een scheiding wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld. Hierin worden afspraken over ouderlijk gezag en omgang, alimentatie, boedelscheiding en pensioenverdeling vastgelegd.

Als er kinderen zijn, schrijft de wet het maken van een ouderschapsplan voor. In het ouderschapsplan worden zaken als de verdeling van de dagelijkse zorg, de opvoeding, een omgangsregeling, uitwisseling van informatie en de financiŽn geregeld.

Bij echtscheiding is de tussenkomst van de rechter vereist. De rechter spreekt de echtscheiding uit, waarna deze moet worden ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente .