Mediation

Mediation is met name een goede keuze wanneer u ook in de toekomst nog met elkaar te maken krijgt. Bijvoorbeeld na (echt-)scheiding met kinderen, erfrechtkwesties, problemen op de werkvloer, burenruzies, etc. Een van de voordelen van mediation is dat de verstandhouding tussen partijen verbeterd is wanneer de mediation met succes is afgerond. Er wordt weer met elkaar gesproken en het begrip voor elkaar is toegenomen.

Onder leiding van een mediator lost u zelf uw conflict op. Niet de rechter of een andere derde neemt een besluit over uw zaak, maar u zelf bepaalt samen wat de beste oplossing is. Als geen ander kent u de voorgeschiedenis, de omstandigheden en dus ook mogelijkheden tot oplossing van het geschil.

Voorwaarde voor een geslaagde mediation is dat u vrijwillig deelneemt, bereid bent naar elkaar te luisteren en de wil heeft om er samen uit te komen. Bij mediation wordt gezocht naar de belangen die achter het conflict schuilgaan en ligt het accent niet alleen op de zakelijke kant van de kwestie. Hierdoor kan een oplossing worden gevonden die zo veel als mogelijk tegemoet komt aan de wensen van beide partijen. U kunt overigens altijd stoppen met de mediation op het moment dat u dit wenst.

Met de inzet van mediation kunnen conflicten zonder tussenkomst van de rechter worden opgelost. Een geslaagde bemiddeling kan een langdurige en kostbare juridische procedure voorkomen.

De mediator

De mediator is onpartijdig en onafhankelijk. De taak van de mediator is om leiding te geven aan het proces, te zorgen dat u met elkaar kunt communiceren, zodat u tot een oplossing en de daarbij horende afspraken kunt komen. De mediator beslist niet en draagt geen oplossingen aan. Dat doet u zelf. De rol van de mediator is om de oplossingsrichtingen boven tafel te krijgen.