Procedure

Als uit het eerste contact blijkt dat u voldoende vertrouwen in de mediator heeft en bereid bent om u in te zetten voor de mediation, starten de gesprekken. Hierin zijn een aantal stappen te onderscheiden:Als uit het eerste contact blijkt dat u voldoende vertrouwen in de mediator heeft en bereid bent om u in te zetten voor de mediation, starten de gesprekken. Hierin zijn een aantal stappen te onderscheiden:

Start
Alle deelnemers, dus ook de mediator, ondertekenen de mediation-overeenkomst. De voorwaarden van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en overige afspraken zijn daarin opgenomen.

Vaststellen wat het geschil is
De diverse onderdelen van het geschil worden ge´nventariseerd en geordend, waardoor de kern van de zaak zichtbaar wordt. De mediator zorgt ervoor dat beide partijen evenveel gelegenheid krijgen om hun kant van het verhaal in te brengen.

Mogelijkheden voor de oplossing
In deze fase komen de mogelijke oplossingen in zicht en maakt u gezamenlijk hieruit een keuze.

Afronding
De mediation wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. In het geval van een echtscheiding heet dit een echtscheidingsconvenant. In deze overeenkomst worden de door u gemaakte afspraken vastgelegd.

Uit de praktijk blijkt, dat er, afhankelijk van de complexiteit van het geschil, 3 tot 5 gesprekken van maximaal 2 uur nodig zijn om tot een oplossing te komen.